Różne formy kształcenia

W tradycyjnym kształceniu języka wykłady odbywają się w salach, jest to model edukacji instytucjonalnej. Biorąc pod uwagę na przykład język angielski czy jakikolwiek inny język albo po prostu jakąkolwiek inną dziedzinę, chociażby biologię czy chemię wygląda to następująco. Nauczyciel jest jak dostawca, a poziom interakcji 8 nauczyciel-uczeń i uczeń-uczeń, jest bardzo wysoki. Koszty przekazu wiadomości są niskie, praca domowa indywidualna, a nauczanie odbywa się przez kontakt bezpośredni, czyli twarzą w twarz. Poprzez edukację alternatywną, rozumie się typ, lub typy nauczania, odmienne i coraz bardziej odchodzące od tych „normalnych”, które znane są nam od dziecka. Wykorzystuje ona inne metody nauczania, relacje pomiędzy uczniem i nauczycielem zwykle nie mają charakteru bezpośredniego, a głównym narzędziem służącym i pomocnym w nauczaniu zwykle jest komputer. Istnieje wiele typów takiej edukacji, które zdobywają coraz większe zainteresowanie i co za tym idzie większą ilość chętnych do nauki.

You may also like...