Nauczanie to trudny kawałek chleba

Nauczanie na każdym etapie życia dziecka to proces złożony. Nauczyciel sam nie może go zapewnić, konieczne jest tu miejsce na samo-nauczanie oraz wzajemne nauczanie się 10 (kształcenie młodych przez młodych). Rola nauczyciela sprowadza się do odpowiedzialności za wszelką orientację nauczania; czuwania nad wzlotami, uniesieniami ku prawdziwym wartościom; podejmowania koniecznych środków ostrożności. Wychowawca winien rozwijać u młodego człowieka zdolność refleksji, jasność sądów, poczucie umiaru, ćwiczyć wolę, wytrwałość, ale przede wszystkim pomóc w procesie samorealizacji. Jest to bardzo istotne jeśli chodzi o naukę, szczególnie język angielski, bowiem wbrew pozorom tutaj nie chodzi wcale o to, aby posiąść odpowiednie umiejętności tworzenia zdań czy artykułowania słów oczywiście to jest bardzo ważne, bez tego nie da się porozumieć, ale liczy się coś jeszcze. Czasami trzeba zastanowić się nad tym czego się uczymy, dlaczego i przede wszystkim czuć ten język. Trzeba go też po prostu polubić.

You may also like...