Rola nauczyciela w kształceniu języka

Rola nauczyciela nie ogranicza się jedynie do nauczenia języka jakiego uczy, w tym wypadku chodzi o język angielski. Jeśli rozumieć ją jako opiekę, ulega poważnym przekształceniom i przeobrażeniom, by w końcu wygasnąć. Wychowanek bierze czynny udział w stwarzaniu warunków w swej egzystencji i ponosi w dużym stopniu 3 sam skutki własnej bierności i popełnionych błędów, przyjmuje na siebie od opiekuna odpowiedzialność za zaspokajanie większości swych potrzeb. W wyniku tego zmienia się charakter zależności opiekuńczej między stronami procesu opieki, z nadrzędno – podrzędnej przekształca się w bardziej równorzędną, opartą przede wszystkim na wspólnocie interesów życiowych i związkach emocjonalnych, a tym samym zaczyna zanikać stosunek opiekuńczy. Nauczyciel musi trochę bardziej się postarać, aby nauczyć ucznia języka czy czegokolwiek innego, w szkole, czy też poza nią na przykład podczas indywidualnych lekcji, które obecnie są coraz bardziej popularne. Najważniejsze jednak, aby świecił przykładem i był w stanie zachęcić ucznia do nauki języka, który przyda mu się w przyszłości czy tego chce czy też nie.

You may also like...