Nauczanie na odległość

Jeśli chodzi o nauczanie na odległość, to wbrew pozorom ten sposób kształcenia znany jest od ponad 300 lat, bazuje na autonomicznych materiałach samokształceniowych – uczący się nie muszą opuszczać swoich domów podczas procesu uczenia się, bazuje na materiałach drukowanych – do komunikowania się wykorzystuję się tradycyjna pocztę oraz telefon. W ten sposób możemy nauczyć się właściwie czego chcemy, nawet zrobić studia. 7 Popularny jest na przykład kurs pozwalający dobrze poznać język angielski czy inne języki albo przynajmniej jego podstawy. Do najbardziej znanych kursów korespondencyjnych w Polsce należy ESKK, znana jako Europejska Szkoła Kształcenia Korespondencyjnego, która przedstawia bogatą ofertę różnorodnych kursów: językowych, zawodowych i hobbystycznych. Na koniec kursu uczeń uzyskuje certyfikat wewnętrzny, a czasami przystępuje nawet do egzaminu zewnętrznego. Nie jest zatem tak, że wszystko odbywa się na odległość bez kurateli odpowiedniego specjalisty. Na szczęście na pewnym etapie po prostu musi się on pojawić i sprawdzić nasze faktyczne kompetencje.

You may also like...