Zasady w nauczaniu języka

W nauczaniu języka i nauczaniu ogólnie bardzo ważne są zasady, lecz nie powinny być one narzucanymi z góry nakazami, a pewną umową nieformalnie ustanowioną pomiędzy rodzicem a dzieckiem. Nie jest istotne czy chodzi o język angielski czy jakikolwiek inny przedmiot. W przypadku szkoły, umowy te zawiązane pomiędzy nauczycielem a 1 uczniami, mogą to być uwiecznione na piśmie, wisząc na gazetce szkolnej i pomagając im o odpowiednim zachowaniu w adekwatnych do tego sytuacjach. Ważne jest także rozwijanie umiejętności dzieci i nie narzucanie im niczego z góry. Uważam, że rodzice powinni uważnie obserwować swoje dzieci już od najmłodszych lat i w miarę możliwości stwarzać im warunki do rozwoju, nie kierując się własnymi aspiracjami lecz zainteresowaniami, predyspozycjami i potrzebami dziecka. Również w szkole powinno stosować się taką właśnie zasadę, owszem pewne istotne rzeczy powinno się dziecko nauczyć czy tego chce czy nie (liczenie, pisanie, pewne zachowania), ale reszta powinna być w dużej mierze zależna od dziecka. Nie powinno się jednak wychodzić poza granice ani w sferze wolności, ani zakazów. Niestety w naszym systemie póki co nie jest to możliwe.

You may also like...