Edukacja alternatywna

Edukacja alternatywna to przede wszystkim uczenie się na odległość. Do tego typu nauczania można zaliczyć D-learning, pochodzący od angielskiego distance learning, które charakteryzuje się odseparowaniem nauczyciela od ucznia oraz ucznia od grupy uczących się, zastępując interpersonalną komunikację 6 (typową dla konwencjonalnej edukacji) typem komunikacji, w której pośredniczy technologia. To idealni rodzaj nauki dla osób, które są nieśmiałe i bardzo fajna opcja jak chodzi o język angielski czy też inny język albo nauke z innej dziedziny. Dobrym przykładem są szkoły korespondencyjne, będące pierwszymi przykładami zastosowania d-learningu. Nauczanie korespondencyjne to model edukacji indywidualnej, a więc odkrywanie wiedzy również odbywa się samodzielnie. Nauczyciel jest jak przewodnik, poziom interakcji nauczyciel-uczeń jest bardzo niski, a interakcje typu uczeń- uczeń w ogóle nie mają miejsca. Koszty transmisji informacji są niskie, jest współpraca, a nauczanie odbywa się drogą pocztową, radiową i przez TV.

You may also like...