Stawki opłat za przedszkole

Od czego zależą stawki opłat za pobyt dziecka w przedszkolu? Czy można liczyć na ulgi, zwolnienia z tych należności?
Zapisując dziecko do przedszkola musimy się liczyć z tym, że jego pobyt tam będzie nas sporo kosztować. Przedszkola publiczne są tańsze niż te prywatne a oprócz tego jeśli spełniamy pewne warunki, możemy liczyć na zwolnienia z niektórych opłat.

O jakich zwolnieniach mowa? Rada Gminy w drodze uchwały decyduje jak kształtować się będą stawki opłat. Zgodnie z ustawą dzieci przebywające do 5h w przedszkolu nie ponoszą opłat z tytułu czesnego. Płacą jedynie za wyżywienie, które składa się ze śniadania i obiadu (dzieci przebywające dłużej w przedszkolu otrzymują również podwieczorek). Jeżeli spełniamy określone wymagania Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej mogą nam dodatkowo dofinansowywać posiłki, czego konsekwencja czasem jest brak opłat. Od 8:00 do 13:00 nie pobiera się czesnego, a każda godzina pobytu dziecka w przedszkolu po za tymi godzinami kosztuje 1 zł. Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego lub wczesnego wspomagania mogą być z tych opłat zwolnienie. W przypadku przedszkoli prywatnych płaci się odgórnie ustaloną kwotę za czesne, nie zależnie od ilości dni pobytu dziecka w przedszkolu. Opłata za przedszkole w Łodzi czy Krakowie może być zdecydowanie wyższa niż za uczęszczanie do placówki znajdującej się na wsi lub w małym mieście, ale pamiętajmy że życie w większych miastach z reguły wiąże się też z wyższymi wynagrodzeniami, stąd te dysproporcje.

 

You may also like...