Bezpieczna praca – szkolenia bhp. Centrum szkoleniowe Warszawa

Szkolenia BHP są bardzo istotne z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracownika. Każda firma zobowiązana jest do przeszkolenia swoich pracowników, ponieważ w przypadku braku szkoleń poniesie ona wysokie kary finansowe. Zakres szkolenia i jego częstotliwość jest uzależniona od rodzaju stanowiska osób zatrudnionych w firmie. Szkolenia można powtarzać jeden raz w roku, raz na trzy lata, raz na pięć lat lub jednorazowo w ciągu sześciu lat.

 

Jeśli wykonywany zawód jest szczególnie niebezpieczny, związany z ryzykiem utraty zdrowia lub życia, wtedy należy powtarzać szkolenie jak najczęściej. Jeśli osoba zatrudniona jest na stanowisku administracyjnym, to w takim przypadku wystarczy szkolenie raz na sześć lat. W każdej firmie są również delegowane osoby, które dodatkowo przeszkolone są z udzielania pierwszej pomocy, jak również z wykonywania wszystkich działań koniecznych do ewakuacji pracowników w razie pożaru. Jest to nałożone na pracodawcę poprzez przepisy prawa zawarte w kodeksie pracy. Warszawa na swoim rynku szkoleniowym ma wiele firm, które w swojej ofercie posiadają szkolenie z zakresu BHP. Centrum szkoleniowe zaprasza takich pracowników do siebie, bądź deleguje swojego szkoleniowca do zainteresowanej firmy.

 

You may also like...