Warsztaty papieru czerpanego

Warsztaty papieru ręcznie czerpanego to „ Spotkanie z Historią „

Podczas tych warsztatów przeniesiemy się w czasy rzemiosł średniowiecznych . Są to zajęcia z typu „ginące zawody”, podczas których dzieci poznają sztukę wytwarzanie papieru, technik pisania piórem oraz lakowania. Warsztaty czerpania papieru odbywają się przy użyciu zabytkowej prasy , drewnianej beczki , starodawnej lakownicy oraz prawdziwych gęsich piór . Zajęcia mają charakter pokazowo warsztatowy , gdzie dzieci aktywnie uczestniczą podczas procesu wytwarzania papieru.

Podczas warsztatów :

Uczestnicy zajęć poznają historię tego nieistniejącego już rzemiosła , które można  zobaczyć jedynie w nielicznych muzeach .Każde dziecko samodzielnie wykona kartę papieru czerpanego z roślinami lub przedmiotami do zdobienia papieru, będzie pisać gęsim piórem ,na swojej pracy odciśnie samodzielnie tradycyjną pieczęć lakową .Zajęcia są ciekawą i pouczającą zabawą z możliwością poznania rzemiosła , które umarło prawie 2000 lat temu .

 

Optymalna ilość uczestników podczas warsztatów to około  30 dzieci.

Czas trwania warsztatów to około 60 minut.

 

Uczestnikom  zapewniamy:

  • wszystkie materiały oraz wyposażenie potrzebne do przeprowadzenia  warsztatów
  • gotowe prace uczestnicy zabierają ze sobą
  • dyplom uczestnictwa dla każdego
  • dbamy o czystość podczas warsztatów oraz po zajęciach

 

Koszt zajęć 11 zł / os *

* Cena ustalana indywidualnie, zależna od ilości osób oraz lokalizacji. Możliwość obsługi dużej liczby uczestników, poprzez równoległe prowadzenie zajęć.

Zajęcia odbywają się w: placówkach szkolnych i przedszkolnych, bibliotekach, domach kultury i innych instytucjach, na terenie całego kraju.
Preferowany wiek uczestników od 5 lat do lat 16.

Zapytaj o warsztat