Warsztaty

NAUKA, ZABAWA I ROZWÓJ TALENTÓW

Warsztaty dla dzieci, po których świat już nie jest taki sam!

Poznajemy świat za pomocą multisensoryki. Artystyczne zajęcia warsztatowe mają na celu dostarczenie radości obcowania ze sztuką oraz rozwój indywidualnych talentów. Pracując z różnego rodzaju materiałem naturalnym tj. gliną, piaskiem, masą papierową, wełną, drewnem,a także materiałami plastycznymi (różnego rodzajami kredek, farb ) uczestnicy pod okiem instruktorów rozwijają swój potencjał artystyczny. Dowiadują się o historii surowca, z którym pracują. Kreatywne zajęcia w których biorą udział służą także odkrywaniu indywidualnych preferencji artystycznych, oraz technik, w których uczestnicy czują się najlepiej. Warsztaty wyrabiają smak i wyczucie artystyczne, jak również rozwijają uzdolnienia percepcyjne i manualne. Są sposobem na spędzanie czasu w swobodnej i twórczej atmosferze wśród rówieśników. Efekty plastyczne tych działań są bardzo ciekawe i skłaniają do refleksji, dojrzałe w formie, przynoszą młodym twórcom dużo satysfakcji. Ukazują świeżość spojrzenia dzieci i młodzieży na otaczający świat, ich wrażliwość i wyobraźnię.

Wykorzystujemy wyłącznie własne materiały, stroje i przedmioty przywiezione przez nas. Opracowaliśmy autorską metodę , opartą na multisensorycznym doświadczeniu. Dzięki niej dzieci zdobywają wiedzę o nowych i zjawiskach, rozbudzając w sobie eksplorerską pasję i dociekliwość.

Poprzez Warsztaty, kształtujemy u dzieci postawę proekologiczną i prospołeczną, dzieci stają się bardziej uważne, chętne do pomocy i otwarte na inność. Nasze Warsztaty dla dzieci są przy tym świetną zabawą.

 

Dlaczego warto nas zaprosić?

  • Zajęcia są zgodne z podstawą programową edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej, a metoda pracy została opracowana dzięki współpracy wychowawców z wieloletnim doświadczeniem;
  • Do tej pory zrealizowaliśmy kilkaset godzin Warsztatów w Przedszkolach i Szkołach
  • Dzięki umiejętnemu prowadzeniu zajęć, dzieci bardzo długo utrzymują uwagę i zaangażowanie, dzięki czemu kadra pedagogiczna ma odrobinę wytchnienia;
  • Pokazując rzeczywistość od innej strony, rozbudzimy kreatywność, co jest dla dziecka początkiem wytworzenia się twórczej postawy;
  • Nasze edukacyjne warsztaty dla dzieci są dostosowane do wieku dzieci i ich faz rozwoju, dlatego są w pełni zrozumiałe i wciągające nawet dla najmłodszych uczestników;
  • Różnorodność tematyczna zajęć kreatywno edukacyjnych, może być zachętą do nawiązania długofalowej współpracy z placówką;
  • Zapraszamy dzieci do poznawania świata wszystkimi zmysłami – to multisensoryczna zabawa, która uczy;

Zapytaj o warsztat